Villkor

Användarvillkor 2023-08-31

1. Allmänt

StudyAlong AB (organisationsnummer 556690-3141) erbjuder genom prenumeration på playalong.se möjlighet för privatpersoner att ta del av de tjänster som StudyAlong och StudyAlongs samarbetspartners, tillhandahåller på www.playalong.se. Tjänsten som för närvarande erbjuds innehåller videolektioner (nedan benämnt "tjänsten"). Musiken på denna Internettjänst tillgängliggörs med tillstånd från ICE.

2. Tillgänglighet

Tjänsten är normalt sett tillgänglig dygnet runt. Fel eller avbrott kan emellertid förekomma och StudyAlong AB förbehåller sig rätten att stänga tjänsten i samband med service.

3. Ändringar och tillägg

StudyAlong AB äger rätt att när som helst göra ändringar och/eller tillägg till dessa villkor. Sådana ändringar och/eller tillägg träder i kraft en (1) månad efter det att de nya villkoren meddelats prenumeranten eller publicerats på playalong.se. I det fall prenumeranten inte godkänner ändringar och tillägg har denne rätt att, som alltid, omedelbart avsluta sin prenumeration i enlighet med punkt sju. Sker inte sådan uppsägning anses prenumeranten ha godkänt de nya villkoren.

4. Registrering och prenumerationens omfattning

För att få tillgång till funktioner och tjänster, däribland få fri och obegränsad tillgång till alla lektioner i streamat format måste du bli prenumerant. På registreringssidan på www.playalong.se finns en mer utförlig beskrivning av prenumerationen samt priser.

Vi kan komma att ändra prenumerationsavgiften för Tjänsten när som helst med skäligt föregående meddelande. Om du inte samtycker till eventuella prisändringar gällande prenumerationen kan du avbryta din prenumeration i enlighet med punkt 7 i detta avtal.

5. Olika sorters prenumerationer

StudyAlong AB erbjuder två typer av prenumerationer: Kampanjmedlem och Prenumerant. Ansökan om medlemskap sker på webbsidan www.playalong.se och den sökande skall där registrera samtliga uppgifter som efterfrågas. Genom registreringen blir sökanden prenumerant på playalong.se (fortsättningsvis benämnd "prenumeranten"). Genom registreringen godkänner också prenumeranten StudyAlong ABs samtliga villkor. Prenumeranten lämnar också genom registreringen sitt samtycke till att StudyAlong AB kan publicera prenumerantens användarnamn på playalong.se samt att prenumerantens profilsida visas för andra prenumeranter i PlayAlongs community.

6. Kostnad för Prenumerant (ej Kampanjmedlem)

En Prenumeration på PlayAlong kostar 179,- per månad.

Prenumerationen löper tills vidare och du kan när som helst säga upp ditt prenumeration. Genom att ingå detta avtal bekräftar du att din prenumeration består av en initial kostnad samt en periodisk debitering och att StudyAlong AB har rätt att ta ut regelbundna avgifter utan ytterligare godkännande från din sida till dess att du säger upp prenumerationen. Första debiteringen sker direkt vid registreringstillfället och den periodiska debiteringen dras sedan periodvis från det betalkort som användes vid tecknandet av tjänsten. Detta gäller så länge som du kvarstår som prenumerant.

Det är av största vikt att du tillhandahåller aktuell, fullständig och korrekt information för din prenumeration, vilket bland annat innebär att du måste meddela StudyAlong AB nytt betalkortsnummer, ändrat sista giltighetsdatum för betalkortet samt om din betalningsmetod inte längre fungerar vid exempelvis förlust eller stöld. Du ombeds också att uppdatera din e-postadress vid byte.

7. Uppsägning av prenumeration

Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom följande tre steg:

Gå in på playalong.se och logga in på "Min sida"

Klicka på ditt användarnamn längst uppe till höger.

Klicka på KONTO.

Välj "Avsluta prenumeration". Klicka på Spara.

Om du ångrar dig och vill ändra tillbaka är det bara att kryssa i rutan längst ned "Ångra avslutande av prenumerationen". Notera att du efter uppsägning av din prenumeration har kvar status Prenumerant under kvarvarande period som du betalat för.

8. Tillämpliga lagar

Förutom detta användaravtal gäller tillämpliga lagar för försäljning av tjänster och produkter via Internet såsom Dataskyddsförordningen (GDPR) och Distansförsäljningslagen.

9. Registrering av uppgifter

I och med tecknande av prenumeration accepterar du att StudyAlong AB registrerar de personuppgifter som du lämnar. Inga uppgifter kommer att överlåtas, säljas eller på annat sätt delges någon tredje part. Uppgifterna kommer inte att användas till något annat än den verksamhet som bedrivs inom StudyAlong AB.

10. Användning av tjänsterna

Prenumeranten ansvarar för att tjänsterna inte utnyttjas i syfte att sprida sådana data eller information som är olaglig eller som kan anses stötande eller olämplig, att tjänsterna inte utnyttjas för obehörig åtkomst till anslutna nät eller datorresurser samt att data eller information inte obehörligen används, förstörs eller förvanskas. Prenumeranten ansvarar också för att sådana data eller information som publiceras via tjänsterna inte gör intrång i tredje mans rättigheter. Prenumeranten har inte rätt att använda tjänsterna för eget kommersiellt syfte genom att exempelvis förmedla information om eller marknadsföra kommersiella tjänster såsom spam, kedjebrev, pyramidspel eller annan verksamhet som inte är förenlig med våra tjänsters karaktär.

Samtliga immateriella rättigheter avseende material som publiceras via tjänsterna är StudyAlong ABs egendom alternativt egendom tillhörande tredje man med vilken StudyAlong AB samarbetar och får inte användas av prenumeranten utöver vad som krävs för tjänsternas nyttjande enligt gällande villkor. Prenumeranten äger således inte rätt att kopiera, sprida, skicka vidare eller på annat sätt göra material som förmedlas genom tjänsterna tillgängligt utan StudyAlong ABs medgivande.

Prenumeranten äger rätt till maximalt 1 GB lagringsutrymme på "Min sida".

11. Missbruk av prenumeration

StudyAlong AB äger rätt att med omedelbar verkan helt eller delvis begränsa prenumerantens nyttjande av tjänsten samt att säga upp prenumerationen med omedelbar verkan i fall prenumeranten missbrukar tjänsten på sätt som beskrivits i dessa villkor eller i övrigt inte fullgör sina åtaganden gentemot StudyAlong AB i enlighet med villkoren. Prenumeranten skall ersätta StudyAlong AB för den skada som kan uppkomma på grund av prenumerantens missbruk av tjänsterna eller i det fall prenumeranten agerat i strid mot villkoren för prenumerationen.

12. Ansvarsbegränsningar

StudyAlong AB har inte ansvar för prenumerantens eller andras användande av tjänsten eller för material som prenumeranten eller andra registrerar, mottar, lagrar, sänder ut eller gör tillgänglig på annat sätt. StudyAlong AB har vidare inget ansvar för material som publiceras på eller varor och tjänster som erbjuds via andra webbsidor som StudyAlong AB eller prenumeranter av StudyAlong AB har upprättat länkar till på www.playalong.se.

StudyAlong AB ansvarar inte för förlust eller förvanskning av data eller information som förmedlas via tjänsterna. StudyAlong AB är inte heller ansvarigt i det fall någon behörig eller obehörig gör intrång i tjänsterna eller StudyAlong ABs eller prenumerantens datorresurser och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar information eller sådana datorresurser.

13. Granskning av data och information

StudyAlong AB har rätt men inte skyldighet att granska sådan information som prenumeranten kommunicerar eller publicerar via tjänsterna, för att säkerställa att prenumeranten efterlever sina åtaganden gentemot StudyAlong ABStudyAlong AB äger rätt att utan föregående meddelande till prenumeranten helt eller delvis avlägsna sådan information som enligt StudyAlong ABs bedömning står i strid mot svensk lag, god sed, dessa villkor eller som i övrigt kan utgöra grund för ansvar för eller kritik mot StudyAlong AB.

14. Nyhetsbrev

StudyAlong AB kommer med jämna mellanrum att skicka ut nyhetsbrev till sina prenumeranter via e-post. Dessa nyhetsbrev innehåller allmän information om nyheter, uppdateringar och ändringar som sker på playalong.se. Prenumeranterna kan genom att gå in på sina användaruppgifter avregistrera sig från nyhetsbrevet. Här kan prenumeranten också välja att åter prenumerera på nyhetsbrevet om så önskas.

15. Överlåtelse

Prenumerationen är personligt och får inte överlåtas. StudyAlong AB äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter avseende tjänsterna till tredje man.

Köpvillkor

16. Priser

Samtliga priser anges inklusive 25 procent moms.

17. Leveranser

Alla paket skickas till köparen med Postens företags- eller postpaket. Varor levereras normalt inom 2-5 arbetsdagar. Ej uthämtade paket debiteras med våra fraktkostnader.

18. Support

Supporten nås på 08-70 00 055 samt på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. måndag till fredag 08.00 - 17.00.

19. Ångerrätt

StudyAlong AB kan inte kreditera felköp.

Från att du mottagit en fysisk vara gäller retur- och bytesrätt inom 14 dagar, förutsatt att varan då inte är använd och att varan returneras i oskadat skick. Om du ångrar köpet och vill skicka tillbaka varorna får du själv stå för returfrakten.

20. Fel vid leverans

Varor som erhållt synliga skador i samband med frakt skall reklameras omedelbart till ditt postkontor i samband med att varan kvitteras ut. Skador som inte syns utvändigt och därför inte går att upptäcka förrän paketet är öppnat ska inom 7 dagar från paketets uthämtande reklameras till StudyAlong AB via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Vid fel som anmälts inom 14 dagar från utlämningsdatum står StudyAlong AB för returfrakt. Om inte detta sker åligger det kunden att returnera skadade varor. Dessa villkor gäller både företagspaket och postpaket.

21. Copyright

Rättigheterna till de av StudyAlong AB publicerade videolektionerna på denna sajt tillhör StudyAlong AB. Utvalda användare (t.ex. lärare som samarbetar med StudyAlong AB) äger själva rättigheterna till det material de själva publicerar under "Min sida" och förfogar själva över publicering såväl som borttagning.

Samtliga filmer, bilder, pdf:er etc skyddas av upphovsrättslagen och enligt denna är det förbjudet för användare att kopiera och tillgängliggöra produkter för allmänheten. Överträdelser kan leda till rättsliga påföljder.

 

Detta avtal skall vara underkastat svensk lag. Tvist i anledning av tolkning och tillämpning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.

StudyAlong AB

Pipers väg 28

170 73 Solna