Brukervilkår

Brukervilkår

1. Generelt

PlayAlong AB (org. Nr 556690-3141) tilbyr gjennom abonnement på playalong.no privatpersoner muligheten til å benytte de tjenestene som PlayAlong og PlayAlongs samarbeidspartnere tilbyr på playalong.no. De tjenester som for øyeblikket tilbys er bl.a. Videoleksjoner, forum og opplasting av videoer, pdf:er og bilder (nedenfor henvist til som nevnte «tjenester»). Musikken i denne internettjenesten gjøres tilgjengelig med bistand fra Stim/NCB og Musikförläggarna.

2. Tilgjengelighet

Tjenestene er normalt sett tilgjengelige hele døgnet. Feil eller avbrudd kan imidlertid forekomme, og PlayAlong forbeholder seg retten til å stenge tjenestene i sammenheng med teknisk arbeid på nettsiden.

3. Endringer og tillegg

PlayAlong har på et hvilket som helst tidspunkt retten til å foreta endringer og/eller tillegg i disse vilkårene. Slike endringer vil tre i kraft en(1) måned etter at de nye vilkårene har blitt opplyst om til abonnenten eller publisert på playalong.no. Hvis abonnenten ikke godkjenner endringer og tillegg i vilkårene har denne rett til, som alltid, å umiddelbart avslutte sitt abonnement i overensstemmelse med punkt 7. Hvis ikke en slik oppsigelse foreligger, anses abonnenten som å ha godkjent de nye vilkårene.

4. Registrering og abonnementets omfang

For å få tilgang til funksjoner og tjenester, bl.a. fri og ubegrenset tilgang til alle leksjoner i strømmet format, må du være abonnent. På registreringssiden på på www.playalong.no finner du en mer utførlig beskrivelse av abonnement og priser.

Vi kan endre abonnementsavgiften for Tjenesten på et hvilket som helst tidspunkt med beskjed innen rimelig tid i forveien. Hvis du ikke gir ditt samtykke til eventuelle prisendringer knyttet til abonnementet kan du avbryte abonnementet ditt i overensstemmelse med punkt 7 i denne avtalen.

5. Ulike abonnementstyper

PlayAlong tilbyr tre typer abonnementer: Kampanjemedlem og Abonnent. Søknad om medlemskap gjøres på nettsiden www.playalong.no, og søkeren skal der registrere samtlige opplysninger som kreves. Ved registrering blir søkeren medlem på playalong.no (heretter henvist til som «medlemmet»). Ved registrering godkjenner også medlemmet alle av PlayAlongs vilkår. Medlemmet gir ved registrering også samtykke til at PlayAlong kan publisere medlemmets brukernavn på playalong.no, samt at medlemmets personlige profilside vises for andre medlemmer i PlayAlongs Community.

6. Pris for Abonnent (ikke Kampanjemedlem eller Skolemedlem)

Et Abonnement på PlayAlong koster 166 NOK per. mnd.

Abonnementet løper kontinuerlig, og du kan når som helst si opp ditt abonnement. Ved å inngå denne avtalen bekrefter du at abonnementet ditt består av en innledende kostnad samt periodisk betaling fra din oppgitte konto, og at PlayAlong har rett til å ta ut regelfestede avgifter uten ytterligere godkjenning fra din side til du sier opp abonnementet. Første betaling skjer ved registrering, og den periodiske betalingen trekkes siden fra det betalingskortet som ble registrert ved inngåelsen av avtalen. Dette gjelder så lenge du står oppført som abonnent.

Det er svært viktig at du oppgir aktuell, fullstendig og korrekt informasjon for abonnementet ditt, noe som blant annet innebærer at du må opplyse PlayAlong om eventuelt nytt kortnummer for betalingskort, utløpsdato for betalingskortet, og hvis betalingsmetoden din ikke lenger fungerer grunnet f. Eks. Tap av kort eller tyveri. Du bes også om å oppdatere e-postadressen din ved et bytte.

7. Oppsigelse av abonnement

Du kan når som helst si opp abonnementet ditt gjennom tre følgende steg:

Gå inn på playalong.no og logg inn på Min side

Klikk på Brukerinformasjon

Velg "Avslutt abonnement". Klikk på Lagre.

Hvis du angrer deg og vil endre tilbake er alt du trenger å gjøre å krysse av i ruten lengst ned «Angre avslutning av abonnement». Merk deg at du etter oppsigelse av abonnementet ditt fortsatt har status som Abonnent i den gjenværende perioden du allerede har betalt for.

8. Gjeldende lover

I tillegg til denne brukeravtalen gjelder lover for salg av tjenester og produkter via Internett, som Personvernforordningen (GDPR).

9. Registrering av opplysninger

Ved inngåelse av medlemskap aksepterer du at PlayAlong AB registrerer dine oppgitte personopplysninger. Ingen opplysninger vil overlates, selges eller på noen annen måte deles med noen tredjepart. Opplysningene vil ikke bli brukt til noe annet formål enn virksomhet internt i PlayAlong.

10. Bruk av tjenestene

Medlemmet er ansvarlig for at tjenestene ikke misbrukes i den hensikt å spre data og informasjon som er ulovlig eller kan anses som støtende eller upassende, at tjenestene ikke ikke misbrukes til uberettiget tilgang til lukkede nett eller dataressurser, og at data eller informasjon ikke uberettiget blir brukt, ødelagt eller endret. Medlemmet er også ansvarlig for at slik data eller informasjon som publiseres via tjenestene ikke fornærmer en tredjeparts rettigheter. Medlemmet har ikke rett til å benytte tjenestene til egen kommersiell bruk ved å f. Eks. Formidle informasjon om eller markedsføre kommersielle tjenester som spam, kjedebrev, pyramidespill eller annen virksomhet som ikke er forenelig med våre tjenesters karakter.

Alt materiale som publiseres via tjenestene er opphavsbeskyttet og PlayAlongs eiendom, eller alternativt en tredjeparts eiendom i samarbeid med Playalong, og kan ikke benyttes av medlemmet utover de gjeldende vilkårene. Medlemmet har altså ikke rett til å kopiere, spre, dele, sende, eller på noen annen måte gjøre materiale formidlet gjennom tjenestene tilgjengelig uten PlayAlongs samtykke.

Medlemmer har rett til maksimalt 1 GB lagringsplass på «Min side».

11. Misbruk av medlemskap

PlayAlong forbeholder seg retten til å med umiddelbar virkning, enten helt eller delvis, begrense medlemmets bruk av tjenestene, og til å si opp medlemskapet med umiddelbar virkning i et tilfelle hvor medlemmet misbruker tjenestene på en måte som beskrevet i disse vilkårene, eller på en annen måte ikke overholder sine plikter overfor PlayAlong i overensstemmelse med vilkårene. Medlemmet skal erstatte PlayAlong for skader som oppstår som en konsekvens av medlemmets misbruk av tjenestene, eller i et tilfelle hvor medlemmet har handlet i strid med vilkårene for medlemskapet.

12. Ansvarsbegrensninger

PlayAlong er ikke ansvarlig for medlemmers eller andres bruk av tjenestene eller for materiale som medlemmer eller andre registrerer, mottar, lagrer, sender ut eller gjør tilgjengelig på noen annen måte. PlayAlong er heller ikke ansvarlig for materiale som publiseres på, eller varer og tjenester som tilbys på andre nettsider som PlayAlong eller medlemmer av PlayAlong har opprettet lenker til på www.playalong.no.

PlayAlong er ikke ansvarlig for tap eller endring av data eller informasjon som formidles via tjenestene. PlayAlong er heller ikke ansvarlig i et tilfelle hvor en vedkommende eller uvedkommende bryter seg inn i tjenestene eller PlayAlongs eller medlemmenes dataressurser og skaffer seg tilgang til, ødelegger eller endrer informasjon eller nevnte dataressurser.

13. Granskning av data og informasjon

PlayAlong har rett, men er ikke pliktig, til å granske informasjon som medlemmene kommuniserer eller publiserer via tjenestene, dette for å sikre at medlemmene overholder sine plikter overfor PlayAlong. PlayAlong har, uten beskjed i forveien, rett til å fjerne informasjon som etter PlayAlongs vurdering er i strid med norsk lov, god skikk, disse vilkårene, eller som ellers kan utgjøre noen grunn til ansvar for eller kritikk mot PlayAlong.

14. Nyhetsbrev

PlayAlong vil med jevne mellomrom sende ut nyhetsbrev til sine medlemmer via e-post. Disse nyhetsbrevene inneholder generell informasjon om nyheter, oppdateringer og endringer som skjer på PlayAlong. Medlemmene kan ved å gå inn på sin brukerinformasjon avregistrere seg fra nyhetsbrevet. Her kan medlemmet også velge å abonnere på nyhetsbrevet igjen hvis det skulle være ønskelig.

15. Overdragelse

Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras. PlayAlong har rett til å helt eller delvis overdra sine rettigheter og/eller plikter knyttet til tjenestene til en tredjepart.