Unga Berättar - Kulturskolan Stockholm

Unga Berättar är en verksamhet inom Kulturskolan Stockholm vars mål är att stärka barn och ungas delaktighet i samhället.

Antalet lektioner: 3