04 Molltonarter

Instrument:Theory
Språk:Svenska
Nivå:Nybörjare
Speltid:04:16 minuter
Lärare:Bengt Åslund

I denna lektion går Bengt igenom de tolv molltonarterna. Ladda gärna ner medföljande PDF.

Relaterade produkter


05 Funktioner (T, S och D)

Lär dig mer om musikteori. I denna lektion förklarar Bengt de olika tonernas funktion, termer som tonika, treklanger, dominant m.m. Ladda gärna ner