08 En tokig sång (A Silly Song)

En snabb låt! Spela C, F och G.