Klass 1: Lektion 1

Välkommen till Klass 1 & Lektion 1. Här lär du dig grunderna i ditt pianospel. Det som vi går igenom denna lektion är: – Hela & Halva Tonsteg. – Skalor. – Ackord. – Tonika Subdominant & Dominant. Lycka till önskar magister Wells.