01 Läsa noter

Denna videolektion är en snabb genomgång av åttondelar, fjärdedelar och halvtoner. Du ska få spela efter ett notsystem, du kör först rytmen själv två gånger, sedan två gånger med Mathias. Snabbt och enkelt sätt att öva på att läsa notsystem! Spola tillbaka om du missat något eller pausa för att öva själv, lycka till och kör hårt!