02 Fjärdedelskomp 1 - Heaven and Hell

Fredde visar knäkompet! Det bästa sättet att komma igång innan du sätter dig vid trumsetet. Klicka på "PlayAlongknappen" för att spela utan Freddes trumljud.

Gå till:

Lektion PlayAlong med lärare