01 På farfars tid

"På farfars tid" är en låt i G-dur, i 6/8-takt, där du får öva att spela brutna ackord (med vänster hand)  kombinerat med melodi i höger hand (brutna ackord = ta en ton i taget i ackordet istället för att ta alla toner på en gång). Noterna till låten hittar du i boken "Pianogehör 2" av Åse Söderqvist-Spering och den köper du på gehrmans.se.