03 Go tell Aunt Rhody

I denna lektion får du lära dig en i C-dur där får du öva att spela brutna ackord (med vänster hand) kombinerat med melodi i höger hand (brutna ackord = ta en ton i taget i ackordet istället för att ta alla toner på en gång). Noter till låten hittar du i boken "Pianogehör 2" av Åse Söderqvist-Spering på gehrmans.se.