06 Infofilm

Akkord, treklang og kvint Jon-Anders viser hvordan du spiller e-moll, a-moll akkord