01 Olles blues

Vi spelar vår första melodi som består av två toner E och G.

Gå till:

Lektion PlayAlong med lärare