02 E-moll - ditt första ackord

Det första ackord vi lär oss är e-moll.